Masten, netten, kabels en touwen,
de geur van teer en ziltig nat,
de drukte van het komen en het gaan,
bedrijvigheid van laden en van lossen.
De haven vraagt van mij een selectieve blik.