..."Malda verschilt op wezenlijke punten van zijn collega’s van
een eeuw of wat geleden. Allereerst is hij schilder van luchten
maar niet van licht. Licht zit wel in zijn aquarellen, maar het is
geraffineerd weggelaten, als een open, niet ingeschilderde
ruimte. En terugkerend naar de impressionisten, hij kent niet het
treuren over het verlies van een onbedorven wereld - de
‘Weltschmerz’ van de impressionisten die nooit met de moderne
wereld in het reine zijn gekomen - en hij vindt ook niet dat hij
dagelijks met een roze bril naar de samenleving kijkt.
Zo’n selectieve blik die voorbij gaat aan alles wat niet volslagen
esthetisch verantwoord kan worden, dat gaat aan hem voorbij.
Gevoelens van nostalgie zijn hem idem dito vreemd.
En als er maar even de neiging naar romantiek bij hem zal
opsteken, zal hij het zelf pareren met een nuchter oordeel. Maar
het begrip vervoering wil hij niet uitsluiten. Compassie met wat hij
buiten ziet, daar gaat het om"
...
Cees Straus, uit "De magistrale ruimte
boven een Hollandse waterplas"
(uit: Toetsen en Tonen, Sijtze Malda schilder en
muzikant, uitgeverij Art Revisited, 2008)
..."het beste realistische werk van Sijtze Malda bezit een dusdanige
samenhang van technisch kunnen en artistieke uitwerking in relatie
tot het onderwerp, dat daardoor essentiële communicatie mogelijk
wordt tussen werk en beschouwer"
...

..."Deze genrekunstenaar voelt vooral de uitdaging om binnen een
bestaande stijltraditie de eigenheid te vinden. Sijtze doet dat op een
integere en professionele manier waaruit veel respect voor de traditie
van het genre spreekt. Hij heeft de handschoen van de problemen die
de aquarelleerkunst de kunstenaar stelt opgepakt. Talloos zijn immers
de aquarellisten die een soort van vrije expressie toelaten in hun
aquarel in een tot mislukken gedoemde poging het werk ‘hedendaags’
te laten zijn. Daardoor dient zich in hun werk een ongebreidelde vrolijke
vrijheid aan, die bij nadere beschouwing louter vrijblijvendheid blijkt te
zijn, gehanteerd om gebrek aan vormidee en techniek te maskeren. Van
dat soort gemakkelijke artistieke kwasterijen houdt Sijtze zich ver"
...
Henk Heideveld, uit "Aantekeningen bij een meesterwerk"
(uit: Toetsen en Tonen, Sijtze Malda schilder en muzikant, uitgeverij Art Revisited, 2008)